Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

5 juni 2022

Stärk den nära vården

I en liberal hälso- och sjukvård är det den enskilda människan och patientens behov och perspektiv som ska stå i centrum. Den vård som…

4 september 2021

Barnen ska känna studiero och trygghet i skola

I Härryda kommun ökar antalet hemmasittare beroende på att de känner sig otrygga i skolan. Liberalerna tar elevernas studiero och trygghet på allvar. Dessvärre…

1 juli 2021

Tryggheten måste försvaras även i Härryda

Styrelsen för Liberalerna i Härryda har under en följd av år krävt att tryggheten skall förbättras i Härryda genom en egen, permanent polisstation. Återkommande narkotikaförsäljning,…

22 juni 2021

Friskolor i Härryda del 2

Liberalerna i Härryda är negativa till att enskilda näringsidkare skall kunna gynnas av politiska beslut. Förbudet mot gynnande av enskild är en hörnsten i den…

21 juni 2021

Friskolor i Härryda

Liberalerna i Härryda är generellt mycket positiva till att fler friskolor etableras i Härryda kommun. Alla ska kunna välja skola. Liberalerna vill att fler…

21 maj 2019

Anders Halldén - Brytningstid

Vi lever i en brytningstid. Vi har upplevt det förr. Brytningen mellan ofrihet och frihet. Mellan diktatur och demokrati. Mellan planekonomi och marknadsekonomi. Under…

21 maj 2019

Anders Halldén - Skoldebatt om psykosocial ohälsa

Var är den psykosociala ohälsan i skoldebatten? Om fler barn ska kunna tillgodogöra sig undervisningen krävs en förbättrad elevhälsa som kan arbeta hälsofrämjande förebyggande och…

11 september 2018

Lokala valresultat i kommunen 2018.

Följ rösträkningen på Valmyndighetens hemsida. Valet till Härryda kommunfullmäktige Valet till VGR landstingsfullmäktige

Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.