Vi lever i en brytningstid. Vi har upplevt det förr. Brytningen mellan ofrihet och frihet. Mellan diktatur och demokrati. Mellan planekonomi och marknadsekonomi. Under efterkrigstiden så har hotet mot demokratin i vår världsdel kommit från vänster. Men idag är det högernationalismen som är på frammarsch i Europa och hela västvärlden. Den tar uttryck i Brexit och i Trump. Vi har Le Pen i Frankrike, Kaczynski i Polen, Orbán i Ungern och Jimmie Åkesson i Sverige. Trots att liberalismen har lett till mänsklighetens mest framgångsrika samhällen så vill högernationalisterna ersätta liberalism med nationalism.

Det är dags för Sverige att vara med i EU på riktigt. Vi borde vara en del av EU:s inre kärna, med ett framtida mål om ett medlemskap i eurozonen. Ska 28 länder i Europa kunna hävda sig mot Kina och Asien och mot Trumps handelskrig så måste vi hålla ihop.

Det ekonomiska samarbetet inom unionen är centralt. Det är mycket tack vare det som vi har en sådan hög levnadsstandard. Svensk BNP har ökat med runt 50 procent sedan vi blev medlemmar i EU för cirka 25 år sedan. Det är en betydligt starkare ökning än de 25 åren dessförinnan.

Vi är en liten nation i utkanten av kontinenten och hela vårt välstånd avgörs av utvecklingen i Europa. Tre fjärdedelar av vår handel sker på EU:s inre marknad. Den europeiska inre marknaden är världens största gränsfria ekonomiska samarbetsområde som ger företag tillgång till över en halv miljard konsumenter. Detta är den svenska välfärdens guldsmedja. Det är här, på den europeiska marknaden, som svenska varor och tjänster omvandlas till mat på bordet i svenska hem, till resurser i skola och sjukvård och välfärd.

Macron och Merkel vill fördjupa det ekonomiska samarbetet ytterligare så att euroländerna blir ännu mer integrerade. Sveriges vägval är nu om vi ska vara hänga på och påverka eller om vi ska sitta på läktaren. Den som är med får större politiskt inflytande. Den som sitter på läktaren kommer mer och mer i periferin när andra fördjupar samarbetet. Dessutom är det så att i kristider är det säkrare med en större valuta än den svenska kronan.

Att vi är det mest EU-vänliga partiet måste dock manifesteras och speciellt nu inför EU-valet. Liberaler säger JA till Europa när andra tvekar, klagar eller vill backa ur. Vi vill tvärtom ha mer samarbete. För det är bara tillsammans med andra som vi kan lösa de riktigt stora frågorna: klimatkrisen, välfärden, säkerheten, jobben, brottsbekämpningen och vårt gemensamma ansvar för miljön och för världens flyktingar. Och inte minst för friheten. För framtiden. Ja till Europa

Vi i Härryda har också ett speciellt behov av ett starkare liberalt EU, detta handlar om vår storflygplats. Landvetter som är den enda av Europas core-flyplatser som inte har järnvägsförbindelse. Flygplatsen betraktas som en europeisk angelägenhet och inte enbart en riksangelägenhet. Samtidigt förpliktar det; järnvägsanslutningar till Core-flygplatser ska prioriteras. Då Landvetter utpekas som en core-flygplats i det europeiska transportnätet ställs det också krav på järnvägsanslutning senast 2030. Det vill säga att det är inte enbart för EU som flygplatsen behöver en järnväg, utan i första hand för alla flygresenärer och för dem som jobbar vid flygplatsen.  Landvetter hade 6,4 miljoner resenärer 2016 och växer snabbare än tidigare prognoser. Redan 2030 förväntas antalet resenärer vara 9 miljoner. Ökningstakten är ännu högre vad gäller antalet arbetsplatser i och runt flygplatsen. 2030 räknar man med att det ska finnas 14 000 arbetsplatser mot dagens 4 000. Järnvägen via flyplatsen, med stopp i Landvetter södra och Mölnlycke är en nödvändig utveckling enligt oss liberaler. Om du inte gillar Europa rösta på nån annan! Vi Liberaler vill ha mer Europa!