Liberalerna i Härryda säger nej till höghastighetsbana genom Härryda kommun.
Vi vill gärna se regiontrafik och pendeltrafik via järnväg, men vi vill att denna skall gå från Borås via Bollebygd, Landvetter flygplats, Landvetter södra och andra lämpliga pendelorter i kommunen, till Mölnlycke med koppling mot Mölndal och Göteborg. Tågen bör följa tidigare föreslagen bana från Landvetter till Mölnlycke station och därmed följa den befintlig banan ovan jord genom Mölnlycke centrum. Man bör vidare utreda hur järnvägen skall kunna kopplas till Mölndals nedre.
Liberalerna är även nationellt tveksamma till höghastighetsbanor, speciellt att dessa inte stannar på mellanliggande stationer men också att finansieringen höghastighetsbanorna är väldigt oklar.
Det finns också tveksamheter när det gäller konsekvenserna för miljön. Hastigheten på höghastighetsbanorna är inte heller tillräcklig för att motivera de stora investeringar som krävs.