Se alla

Stärk den nära vården

ökad tillgänglighet till vården

Söndag 5 juni 2022

I en liberal hälso- och sjukvård är det den enskilda människan och patientens behov och perspektiv som ska stå i centrum. Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Därför måste vårdcentralerna och närsjukhusen stärkas.

Vi menar att det behövs fortsatta satsningar och resurser till vårdcentralerna. En helt grundläggande del för att få den nära vården att fungera är att alla har en fast och namngiven husläkare. För oss liberaler är det rätt enkelt: Du ska veta vad din läkare heter, och din läkare ska veta vem du är.

Vi vill ge bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge. Alla har rätt att få vara sitt bästa jag. I vården ska patienter behandlas olika eftersom vi människor är olika, men vården måste vara likvärdig, där diagnoser och behandlingar sker på jämlika villkor.

Till skillnad från andra partier så tror vi att patientens ställning stärks i en hälso- och sjukvård som präglas av valfrihet. Vi bejakar en sund konkurrens mellan vårdcentralerna utifrån kvalitet och vårdidéer. Det bidrar till bättre vård och större engagemang hos vårdgivarna. Vården blir både tryggare och mer tillgänglig när patienten har friheten att välja.

VÅRDVAL VÅRDCENTRAL HAR varit en stor framgång i Västra Götalandsregionen. Numera kan alla som bor här genom ett aktivt val välja vilken vårdcentral som man ska uppsöka om man behöver vård.

Under den kommande mandatperioden vill Liberalerna införa fler vårdval. Viktiga områden är till exempel psykiatri och gynekologi. I dag är det allt för många kvinnor som möts av långa väntetider för att få hjälp av en specialist vid gynekologiska besvär. Flera väljer att självmedicinera. Så kan vi inte ha det. Vi är helt övertygade om att de viktiga valen i livet gör vi bäst själva, inte minst när det handlar om vår hälsa och våra kroppar. Ett besök hos gynekologen är intimt och kan inte jämföras med andra undersökningar. För oss handlar detta om en frihetsreform som stärker kvinnors trygghet och egenmakt.

Vi har en rad idéer och förslag för hur vi ska lyfta och förbättra hälso- och sjukvården den kommande mandatperioden. Det är inte speciellt konstigt för Liberalerna är Västra Götalandsregionens sjukvårdsparti. Vi vill stärka den nära vården, den vi behöver ofta och där ska du möta din husläkare. Lika viktigt är öka tillgängligheten till vården och att du som patient ska kunna göra de viktiga valen i livet, som att välja gynekolog.

PÄR LUNDQVIST (L)
Regionråd och gruppledare

ANDERS HALLDÉN (L)
Ledamot kommunfullmäktige Härryda