Om Anders

Organisationspsykolog, Pixbo. Medborgarnas inflytande, effektivisering av offentlig verksamhet och att kvalitetssäkra att leveransen av tjänster från kommunen är trygg och värdig för både brukare, föräldrar och elever, är frågor som jag lägger stor vikt vid. Jag ser en kommun i täten av utvecklingen med bra kommunal service och goda kommunikationer, där valfrihet och social hänsyn till den enskildes behov värnas. Ett område som ofta förbises är rätten till trygghet och här har vi en del att utveckla. Utmaningen är en hållbar utveckling av vårt samhälle, såväl ekonomiskt som med hänsyn till vår utveckling och vår natur.

Uppdrag 2015-2018

  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Beredningsledare i samhällsbyggnadsberedningen
  • Ordförande i styrelse för Förbo AB för ordinarie bolagsstämma 2015 till ordinarie bolagsstämma 2019

Anders Halldén – Försvara skolan

Anders Halldén – Frihet måste försvaras till varje pris

Anders Halldén Verklig frihet kräver trygghet

Anders Halldén Ge barn i skolan rätt till stöd

Anders Halldén – Allmänpolitisk debatt 2018