Svar till ”Vårdköer i Västra Götalandsregionen” HP 29/8

Socialdemokraterna presterar, återigen, en debattartikel som bara målar en svart och felaktig bild av sjukvården. En artikel, återigen, helt utan egna idéer och förslag.
Mitt tips inför söndagen är att du som väljare lägger din röst på ett parti som har visioner och lösningar på sjukvårdens utmaningar. Det saknar uppenbarligen Socialdemokraterna.

Liberalerna går till val på visionen om en liberal hälso- och sjukvård där du som individ är i centrum – som patient, som anhörig och som medarbetare. Patienten har en stark ställning med makt och kunskap att välja och möjlighet att vara delaktig. Alla invånare har samma möjligheter till en god vård och omsorg med hög kvalitet, som är lätt att få tillgång till när du behöver.

Hur når vi då dit?
1) Vi vill ge alla invånare rätt att välja en namngiven husläkare. Trots god medicinsk kvalitet brister svensk sjukvård när det gäller kontinuitet – att få träffa samma läkare – och tillgänglighet – att få komma till läkaren i tid. En viktig pusselbit som saknats är en läkare med ett helhetsansvar för sina patienter, en husläkare. En husläkare ansvarar för sina patienter och samordnar den vård som de behöver. Husläkaren känner sina patienter och patienterna känner sin husläkare. Då skapas trygghet, tillgänglighet och kvalitet. Det är bra för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest.
2) Vi vill släppa loss personalen. Den finns en kraft bland vårdens medarbetare som sjukvården inte använder så som vi borde. Vi behöver skapa en organisation som litar mer på den enskilda sjuksköterskan och mindre på centrala pekpinnar. Sjukvården måste ta tillvara den kompetens och kraft som finns bland medarbetarna. Då behövs också en ny lönepolitik som belönar utbildning, kompetens, engagemang och ansvar.
Lösningen på sjukvårdens problem är inte bara mer pengar, utan snarare nya arbetssätt, mer samarbete och ett ledarskap som vågar lita på medarbetarna.