Det liberala samhälle vi länge tagit för givet står idag under ett allvarligt hot. Mest uppenbart syns det när en nazistisk organisation kan lamslå huvudstaden och få näringsidkare i Kungälv att känna sig tvingade att stänga sina butiker.

Men kanske är det de små stegen bort från vår liberala samhällsmodell som är farligast. De där små stegen som inte märks förrän vi har kommit alltför långt bort från det öppna och tillåtande samhälle vi vill ha.
Dessvärre börjar de där små stegen bli alltför många.

Enligt opinionsmätningarna riskerar Sverigedemokraterna att bli Sveriges största parti. För 20 år sedan tedde sig tanken på att detta parti, vars ledande företrädare menar att judar och samer inte kan vara svenskar, skulle besätta en femtedel av platserna i Sveriges riksdag som löjeväckande. Men nu, efter flera års små steg, står vi där.
Det handlar om ett parti som vill begränsa svenska kvinnors rätt till abort. Ett parti som kraftigt vill sänka Sveriges ambitioner i klimat- och miljöarbetet. Ett parti som sätter inskränkt nationalism framför internationellt samarbete. Ett parti som alltid pratar om Vi och Dem.

Men de sverigedemokratiska angreppen på det liberala samhället sker närmare oss än i riksdagen.
I Västra Götalandsregionen vill Sverigedemokraterna styra vilka pjäser som ska spelas på teatrarna. De vill hindra regionens teatrar från att uppföra pjäser som Sverigedemokraterna av ideologiska skäl inte uppskattar. I princip propagerar partiet för en strukturerad censur liknande den som nu finns i Ungern. Detta är ett allvarligt hot mot det fria kulturlivet.

I Härryda kommun vill Sverigedemokraterna ta bort prideflaggorna på kommunens bibliotek. Prideflaggan symboliserar alla människors lika värde och allas rätt att älska den du vill. Flaggan är, eller kanske borde vara, en opolitisk symbol. Men då SD uppenbarligen inte kan ställa sig bakom flaggans budskap väljer de att politisera den och kräva att den tas ned. Detta är beklämmande, men inte förvånande med tanke på den politik partiet för gentemot HBTQ-personer.

Liberalerna bildades en gång i tiden för att försvara friheten i en tid när extremismen växte. Det uppdraget är dessvärre lika aktuellt i dag. Vi kan inte tillåta nationalistisk slutenhet att vinna. Vi kan inte tillåta att det öppna tillåtande samhället förlorar. Vi kommer inte att ge oss.