Se alla

Vi i Liberalerna sätter människovärde, valfrihet och värdighet högt. Socialliberalismen är vår ledstjärna i arbetet med att säkra ett framgångsrikt och positivt samhälle.

Nyheter i Härryda

5 juni 2022

Stärk den nära vården

I en liberal hälso- och sjukvård är det den enskilda människan och patientens behov och perspektiv som ska stå i centrum. Den vård som…

 • 4 september 2021

  Barnen ska känna studiero och trygghet i skola

  I Härryda kommun ökar antalet hemmasittare beroende på att de känner sig otrygga i skolan. Liberalerna tar elevernas studiero och trygghet på allvar. Dessvärre…

 • 1 juli 2021

  Tryggheten måste försvaras även i Härryda

  Styrelsen för Liberalerna i Härryda har under en följd av år krävt att tryggheten skall förbättras i Härryda genom en egen, permanent polisstation. Återkommande narkotikaförsäljning,…

Sociala medier

 • Följ på: 

DAGS FÖR ORDNING OCH REDA INOM LSS
Assistans handlar om rätten att leva, inte bara överleva. Det är en grundläggande mänsklig rättighet som Liberalerna såg till att införa.

Vi vill se en LSS-inspektion som tar tillvara den enskildes rättigheter gentemot myndigheterna. Genom ...kvalitetstillsyn och kvalitetsuppföljning av verksamheterna oavsett driftsform, genom en allmän rättshjälp för råd och stöd samt juridiskt bistånd vid överklaganden och liknande skyddar vi individens rätt till hjälp och stöd. Som stoppar de som försöker utnyttja välfärdssystemet genom bidragsfusk.

Det handlar om människors rättigheter, rättssäkerhet och respekt för våra gemensamma skattepengar.

Lärare blir spottade och sparkade på. Kallade för könsord. Varannan lärare har utsatts för fysiskt våld av elever. Det är inte konstigt att många funderar på att lämna på grund av arbetsmiljön.

40 000 har redan gjort det. Om alla färdigutbildade lärare som lämnat skolan ...återgick till att undervisa i våra klassrum hade vi inte haft någon lärarbrist.

Men för att göra det måste vi våga prata om lösningarna. Vi vill se:
✅ Konsekvenstrappor på alla skolor.
✅ Alla skolor ska ta fram förväntansdokument som elever och vårdnadshavare ska skriva under.
✅ Skydda skolans lokaler med ett skalskydd. Det är dags stänga ute obehöriga.

Sverige behöver ett robust elsystem med billig el i hela landet. Så är det inte idag.

Elpriset borde vara samma i hela landet. Därför vill vi lagstifta om enhetliga elpriser i Sverige.👍

Liberalerna fortsätter öka kraftigt i opinionsmätningarna. Vi är partiet för dig som sätter skolan först.

Utan Liberalerna blir det inget maktskifte.
Bli en del av vårt lag: https://www.liberalerna.se/bli-medlem

En del av regeringens integrationsmisslyckande är den språkfattigdom tusentals barn växer upp i. Om det inte sker förändringar riskerar vi att utanförskapet växer.

Ett Sverige där barn lär sig svenska och klarar skolan, och ett där barn föds in i utanförskap. Att fler barn går... i förskolan är det minsta vi kan göra för att stoppa en sådan framtid.

HAR DU RÅD MED FYRA ÅR TILL MED EN RÖDGRÖN REGERING?
Flera socialdemokratiska ministrar vill se höjda fastighetsskatter, och både Miljöpartiet och Vänsterpartiet går till val på höjd fastighetsskatt. En skattechock på upp till 30 000 kr per år för dig som äger ditt boende.
...
Liberalerna vill stärka ekonomin för den breda medelklassen. Därför säger vi nej till en höjd fastighetsskatt. Istället föreslår vi en sänkt moms på el och sänkt skatt för den som jobbar.

För det är så vi stärker hushållens ekonomi när kostnaderna skenar.

För lärare med ansvar för en hel skolklass står valet mellan att fokusera på de elever som stör eller på resten av eleverna. Det är en omöjlig arbetssituation.

Vi vill anställa fler speciallärare så att elever som har svårt att hänga med i undervisningen får det stöd de ...behöver. Det skulle också minska stöket i skolan.

Liberalerna i Västsveriges län