Se alla

Vi i Liberalerna sätter människovärde, valfrihet och värdighet högt. Socialliberalismen är vår ledstjärna i arbetet med att säkra ett framgångsrikt och positivt samhälle.

Nyheter i Härryda

5 juni 2022

Stärk den nära vården

I en liberal hälso- och sjukvård är det den enskilda människan och patientens behov och perspektiv som ska stå i centrum. Den vård som…

  • 4 september 2021

    Barnen ska känna studiero och trygghet i skola

    I Härryda kommun ökar antalet hemmasittare beroende på att de känner sig otrygga i skolan. Liberalerna tar elevernas studiero och trygghet på allvar. Dessvärre…

  • 1 juli 2021

    Tryggheten måste försvaras även i Härryda

    Styrelsen för Liberalerna i Härryda har under en följd av år krävt att tryggheten skall förbättras i Härryda genom en egen, permanent polisstation. Återkommande narkotikaförsäljning,…

Liberalerna i Västsveriges län