Bilden som tonar fram är en vardag fylld av underbemanning, bristande resurser och omöjliga spelregler i den nya organisationen. Vi ser att det finns en fantastisk hängivenhet till sitt yrke och stor lojalitet med sin organisation, men gränsen är snart nådd för vad man kan åstadkomma. Härryda är en snabbt växande kommun vars olika delar har lite olika förutsättningar för polisens verksamhet, men helt klart är att de resurser som avses för kommunen är väldigt lågt bemannade.

Närvaron i Härryda är för i princip obefintlig. Att det förekommer poliser i yttre tjänst på gator och torg i Härryda är viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten och är det allra viktigaste önskemålet från invånare i Mölnlycke och Landvetter när de tillfrågas om vad som ökar känslan av trygghet. En polisstation i Härryda skulle lösa flera behov när det gäller polisnärvaron.

Regeringen försöker ge en bild av att kommunerna ska få fler poliser. Det kommer inte att hända. Liberalerna har gång på gång i riksdagen tagit upp bristerna i den nya polisorganisationen.

Regeringen påstår sig öka antalet poliser, men det är inte sant. Vi liberaler satsar 795 miljoner kronor utöver regeringens 100 miljoner till polisen i år. Vi vill ha 2 500 fler poliser fram till 2020; det är 1 000 fler än regeringen planerar. Dessutom skjuter vi till pengar för att anställa 1 100 fler civila utredare. Detta skulle innebära ett välkommet och välbehövligt tillskott för hela Västra Götaland. Det måste dessutom göras mer för att locka tillbaka dem som slutat, samt behålla de poliser som finns. Därför gör Liberalerna en särskild lönesatsning 2017 med 50 miljoner kronor för att höja lönerna för poliser i yttre tjänst.

Inrikesminister Ygeman inser inte hur allvarligt läget är inom polisen. Detta bekräftas av regeringens knappa budget för polisen 2017 samtidigt som våra kommuninnevånare ropar efter fler synliga poliser. Med inrikesministern och Socialdemokraterna har det i stället blivit färre poliser och de har kommit längre ifrån medborgarna