Se alla

Trygghet

Alla har rätt att känna sig trygga och säkra, i bostadsområdet, i hemmet, i skolan, på arbetet, i trafikmiljöer och på gator och torg. Föräldrar ska inte behöva vara oroliga för sina barns trygghet och säkerhet.

Medborgarna ska kunna vara säkra på att kommunen uppfyller givna åtaganden, såväl till omfattning, tid och kvalitet som bemötande. Servicegarantierna är här ett viktigt verktyg.

Föräldrar och skola har en viktig uppgift i att upptäcka och stävja tendenser till normbrytande beteende, vilka på sikt kan leda till kriminalitet. Kommunen ska särskilt stödja brottsoffer, ungdomar i riskzonen och deras föräldrar. Närvaro av polis bidrar på ett positivt sätt till att göra livsmiljön trygg och säker. Grannskapssamverkan ska uppmuntras.

Liberalerna i Härryda vill att

  • ett säkerhetsperspektiv ska vägleda planeringen av bostads- och grönområden, gator, gång- och cykelvägar
  • belysning av gator, gång- och cykelvägar ska säkras
  • kommunen arbetar för att återinföra polisstation till Härryda