Medborgarna ska kunna vara säkra på att kommunen uppfyller givna åtaganden, såväl till omfattning, tid och kvalitet som bemötande. Servicegarantierna är här ett viktigt verktyg.

Föräldrar och skola har en viktig uppgift i att upptäcka och stävja tendenser till normbrytande beteende, vilka på sikt kan leda till kriminalitet. Kommunen ska särskilt stödja brottsoffer, ungdomar i riskzonen och deras föräldrar. Närvaro av polis bidrar på ett positivt sätt till att göra livsmiljön trygg och säker. Grannskapssamverkan ska uppmuntras.

Liberalerna i Härryda vill att

  • ett säkerhetsperspektiv ska vägleda planeringen av bostads- och grönområden, gator, gång- och cykelvägar
  • belysning av gator, gång- och cykelvägar ska säkras
  • kommunen arbetar för att återinföra polisstation till Härryda

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.