Se alla

Samhällsplanering

Var och en har rätt att själv få bestämma över var och hur man vill bo. Expansionen måste dock ske i en kontrollerad takt, där kommunal service stegvis byggs ut.

All planering av kommunens utveckling grundas i ett kretsloppstänkande och tas fram genom ett aktivt växelspelmellan medborgare, förtroendevalda och förvaltning.

Liberalerna i Härryda vill att

  • all samhällsplanering genomförs så att kommunens invånare har möjlighet att framföra sina synpunkter i en medborgardialog
  • kommunen ska utveckla sitt samarbete med regionen och kringliggande kommuner för att skapa en rationell samhällsplanering
  • strategiskt viktiga områden och korridorer för framtida infrastruktur säkras
  • de kommunala reglerna förenklas och tydliggörs för medborgare och näringsliv
  • flertal parter i näringslivet engageras för att öka konkurrensutsättningen i kommunen och få ett bättre beslutsunderlag
  • markägare ges större möjlighet att på egen mark bygga nytt och bygga om
  • kommunens tillväxtmål höjs från 1,5 % till minst 2 %