All planering av kommunens utveckling grundas i ett kretsloppstänkande och tas fram genom ett aktivt växelspelmellan medborgare, förtroendevalda och förvaltning.

Liberalerna i Härryda vill att

  • all samhällsplanering genomförs så att kommunens invånare har möjlighet att framföra sina synpunkter i en medborgardialog
  • kommunen ska utveckla sitt samarbete med regionen och kringliggande kommuner för att skapa en rationell samhällsplanering
  • strategiskt viktiga områden och korridorer för framtida infrastruktur säkras
  • de kommunala reglerna förenklas och tydliggörs för medborgare och näringsliv
  • flertal parter i näringslivet engageras för att öka konkurrensutsättningen i kommunen och få ett bättre beslutsunderlag
  • markägare ges större möjlighet att på egen mark bygga nytt och bygga om
  • kommunens tillväxtmål höjs från 1,5 % till minst 2 %

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.