Härryda ska vara en öppen kommun som välkomnar nya invånare, en kommun där vi oavsett ursprung skapar en gemensam framtid. Varje nyanländ ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, börja jobba och klara egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Passivitet och bidragsberoende måste minska.

Vår politik

 

Liberalerna i Härryda vill att

  • kompetensen om HBTQ i skola, vård, omsorg och annan offentlig verksamhet ska öka
  • kommunen aktivt fortsätter ge goda förutsättningar för en god integration
  • genom att tillsammans med det lokala näringslivet skapa praktikplatser och andra arbetstillfällen
  • kommunen ger goda förutsättningar för civilsamhället och idéburna organisationer/föreningar att medverka till en god integration samt att skapa mötesplatser
  • SFI (svenska för invandrare) ska hålla en hög standard

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.