Se alla

Mångfald – Integration

Varje människa har rätt att bli bemött med respekt för den man är.

Etnisk och religiös mångfald berikar och förnyar vårt samhälle. Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att mötas i vardagliga sammanhang

Härryda ska vara ett föredöme bland kommuner när det gäller att motarbeta fördomar och diskriminering, till exempel av HBTQ-personer.

Liberalerna vill:

 

Liberalerna i Härryda vill att

  • kompetensen om HBTQ i skola, vård, omsorg och annan offentlig verksamhet ska öka
  • kommunen aktivt fortsätter ge goda förutsättningar för en god integration
  • genom att tillsammans med det lokala näringslivet skapa praktikplatser och andra arbetstillfällen
  • kommunen ger goda förutsättningar för civilsamhället och idéburna organisationer/föreningar att medverka till en god integration samt att skapa mötesplatser
  • SFI (svenska för invandrare) ska hålla en hög standard

Härryda ska vara en öppen kommun som välkomnar nya invånare, en kommun där vi oavsett ursprung skapar en gemensam framtid. Varje nyanländ ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, börja jobba och klara egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Passivitet och bidragsberoende måste minska.