Jämställdhet mellan könen är därför en viktig fråga för Liberalerna i Härryda. Både män och kvinnor ska kunna känna sig trygga, kunna göra karriär och få vara nära sina barn i vår kommun. Liberalerna vill därför att det underrepresenterade könets situation särskilt uppmärksammas och att jämställdhetsarbete ska bedrivas i kommunens alla verksamheter, såsom t.ex. i skolan, inom fritidsverksamheten och inom äldre- och handikappomsorgen,

 

Vår politik

Liberalerna i Härryda vill att
  • pojkar och flickor ska ha likvärdiga förutsättningar under skoltiden och till en bra fritid
  • barnomsorg, skola och fritidshem ska arbeta för att bryta etablerat könsrollstänkande
  • kommunen aktivt arbetar för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män
.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.