För att öka förvaltningens och sektorernas effektivitet ska kvalitetssäkring och utvärdering av kommunens samtliga verksamheter prioriteras, bl.a. genom målstyrning med uppföljning av satta mål och genom lärdomar från andra framgångsrika kommuner Effektiviseringsarbetet kan underlättas av att delar av den kommunala verksamheten konkurrensutsätts. Dagens inslag av andra aktörer än kommunen bör öka.

För att möjliggöra ökad produktivitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna krävs gott ledarskap, hög flexibilitet och stor självständighet bland medarbetarna.

Liberalerna i Härryda vill att

  • andelen resurser till kommunens kärnverksamheter långsiktigt ska öka på ett sådant sätt att en låg kommunalskatt kan bibehållas
  • brukarnas valfrihet när det gäller kommunal service ska öka genom att konkurrensutsätta fler verksamheter inom skola och vård/omsorg och samhällsbyggnad
  • kommunen ska vara en decentraliserad organisation, med stora möjligheter för såväl anställda som brukare att påverka genom ett öppet och tillmötesgående klimat
  • kommunens soliditet efter varje mandatperiod bör vara lägst på den nivå som gällde vid periodens början, och bör långsiktigt höjas
  • planeringen ska följa långsiktigt beslutade mål där eventuella överskott eller underskott går in i kommande budgetar
  • kommunen kvalitetssäkrar sina leverantörer av varor och tjänster

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.